Solceller har blivit världens billigaste energi!

  • av

I dagarna kom International Energy Agency (IEA) ut med rapporten World Energy Outlook 2020 som fastslog att kostnaden för att bygga solcellsanläggningar är lägre än någonsin. Kostnaden per megawatt är lägre än alla andra energislag och har blivit världens billigaste!

Rapporten kommer ut en gång vartannat år och ger läsaren en vy av vilket håll energimarknaden kommer gå. IEA har gett fyra vägar till ett förnybart samhälle till 2040. Det mest troliga scenariot förutspår att solenergin kommer kommer stå för 43% mer än vad de trodde när rapporten släpptes 2018. Detta beror i stort på att solenergi är 20-50% billigare än tidigare trott.

Tyvärr vill IEA inte säga att världen nått toppen av oljeanvändningen eftersom världen måste göra mer för att förändra sin användning, även om man ser strukturella nedtrappningar av användandet. 

Eftersom rapporten World Energy Outlook påverkar hur många arbetar med förnyelsebar energi kan man tänka sig att detta enbart kommer att påverka solcellsmarknaden positivt. Som vi nämnt i tidigare artiklar så ska Sverige vara helt förnyelsebart 2040 och vissa tror att solceller kommer bestå av 20% den energi som tillverkas i Sverige. Kanske betyder detta att solceller kommer ta över en ännu större del av den marknaden? Tiden får tala men SunSale ser mycket positivt på detta besked!

Referens

Etiketter:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *