Solcellers effektivitet och verkningsgrad

  • av

Vad innebär det egentligen när man säger att en solcell har 17-22% effektivitet? Och hur maximerar man egentligen den el man får ut av en solcell? SunSale reder ut detta!

Kort sagt man man säga att den effektivitet som står utskriven för olika typer av solceller reflekterar hur mycket av solens energi de kan plocka upp. Solen lyser med 1367 Watt per kvadratmeter, detta brukar omnämnas som solarkonstanten. Eftersom det är en lång väg mellan solen och jorden så tappar solstrålarna lite energi och vid marknivå har den sjunkit till ungefär 1000 Watt per kvadratmeter. Om solen lyser med 100% kan monokristallina solceller ta vara på 17-22% av den energin, vilket alltså hade blivit 170 – 220 Watt.

Det finns många saker som påverkar hur hög effektiviteten är. Till exempel kan man läsa i en tidigare artikel på sunsale.se att polykristallins solceller har fler barriärer än monokristallina solceller eftersom de är uppbyggda med fler kiselkorn. Detta påverkar hur mycket energi man kan få ut då det blir svårare för energin att röra sig i polykristallina solceller än i monokristallina solceller då de inte har samma gränser mellan kornen. Andra saker kan vara så enkelt om att det faller skugga på solcellerna, eller att de inte ligger i ett perfekt söderläge.

Hur kan vi då maximera detta? 

Det finns några saker som man som privatperson kan göra för att försäkra sig om att man får ut maximal effektivitet. Nedan följer några exempel:

  • Placera i söderläge
  • Lutning på solcellerna mellan 10 – 50 grader 
  • Se till att solcellerna inte skuggas

Dessa tre åtgärder gör att man får perfekta förhållanden för att utvinna energi. Solceller ska placeras i söderläge av samma anledning som många vill ha en balkong åt det väderstrecket, man vill maximera antalet soltimmar. Lutningen kan faktiskt variera beroende på vart i landet man bor, generellt är det inte det viktigaste av de tre tipsen men som en tumregel man tänka att ha lägre lutning ju längre söderut man bor. Skuggningen talar nästan för sig själv. Solceller vill ha maximalt antal soltimmar varje dag, då kan inte ett träd vara där och täcka solen!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *