Mikroproducenternas och solcellers tid

  • av

Marknaden för hållbar energi i Sverige ökar markant. Regeringen har satt som mål att all energi i Sverige ska vara fossilfri 2040 vilket innebär att det kommer vara en stadig ökning de närmaste 20 åren. Det är främst vindenergi, vattenkraft och solenergi som utvecklas men det finns även andra former som vågenergi, vätgasenergi och andra typer som turbiner och liknande.

Ägare av solceller kan koppla upp sig till elnätet och klassa sig som mikroproducent. Detta innebär att privatpersoner kan sälja sin överskottsel tillbaka till elbolagen som senare kan låta andra kunder ta del av denna hållbara energi. I dagsläget finns det flera elbolag som mikroproducenterna kan sälja sin överskottsel till och det behöver heller inte vara samma som de är uppkopplade till i vanliga fall. 

Ta chansen och se om du säljer din el för det bästa priset!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *